Program

Naszym nadrzędnym celem jest to, aby Mali Odkrywcy poprzez zabawę odkrywali otaczający ich Świat.
Chcemy, aby każdy przedszkolak, uczęszczający na nasze zajęcia, został jak najlepiej przygotowany do dalszej edukacji w szkole podstawowej.
Pracując w oparciu o podstawę programową MEN w ramach nauki przedszkolnej chcemy wspomóc naszych podopiecznych w:
 • Budowaniu poczucia własnej wartości
 • Osiąganiu coraz większego stopnia samodzielności zarówno w samoobsłudze jak i sposobie rozumowania
 • Twórczym rozwiązywaniu prostych problemów
 • Nauce podstawowych zasad życia społecznego w grupie
 • Zdobywaniu jak największej wiedzy z różnych dziedzin nauki
 
ŚWIAT ODKRYWCÓW wychodząc naprzeciw potrzebom przedszkolaków i ich rodziców oferuje:
 • Prowadzenie programów dodatkowych mających na celu wspomaganie rozwoju intelektualnego dziecka
  • Kąciki przyrody
  • Warsztaty „Szalonego Naukowca”, które poprzez zabawę tłumaczą przedszkolakom procesy zachodzące w otaczającym ich świecie
  • Edukacja kulturowa – Polska, Europa, Świat – różnice kulturowe, religie świata
 • Prowadzenie programu „Bezpieczne Dziecko” autorstwa dr E. Zubrzyckiej mający na celu wyznaczenie granic właściwego zachowania jak również odpowiedniego reagowania dzieci na przemoc ze strony rówieśników.
 • Codzienną naukę języka angielskiego
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia muzyczne
 • Zajęcia taneczne
 • Rytmikę
 • Gimnastykę korekcyjną
 • Zajęcia sprawnościowe
 • Religię
 • Ciekawą propozycję regularnych atrakcji:
  • Teatrzyki
  • Koncerty
  • Spotkania z interesującymi ludźmi