Najlepsze przedszkole w Mińsku Mazowieckim

O nas
Świat Odkrywców to miejsce wyjątkowe, inne niż wszystkie. Nasze przedszkole rozwija kreatywność, samodzielność, a także sprawność fizyczną i intelektualną dzieci. Świat Odkrywców łączy przyjazną atmosferę domu z profesjonalną i kompleksową opieką.


Przedszkole w Mińsku Mazowieckim dysponuje:

  • Dużymi, monitorowanymi i komfortowo wyposażonymi w niezbędne pomoce edukacyjne salami. Każda sala to przestrzeń, która umożliwia rozwój osobowości maluchów oraz swobodę jej wyrażania.
  • Specjalną salą przeznaczoną do zabaw ruchowych, gdzie dzieci mogą nieskrępowanie bawić się i uczyć, ćwiczyć, tańczyć, a także śpiewać przy akompaniamencie pianina.
  • Nowoczesną kuchnią umożliwiającą przygotowywanie posiłków według indywidualnych potrzeb dziecka.
  • Dwoma placami zabaw z tzw. bezpiecznymi powierzchniami, gdzie maluchy będą mogły dać upust własnej energii i spędzić czas na świeżym powietrzu.

Kadra Przedszkola

Przedszkole w Mińsku Mazowieckim dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom jak najlepszą kadrę wychowawczo-dydaktyczną. Są to ludzie otwarci, pełni serca i życzliwości, świetnie przygotowani do wykonywania swojego zawodu, a także do zastosowania nowoczesnych i skutecznych metod wychowawczych i edukacyjnych. To ludzie cierpliwi i odpowiedzialni. Nasi wychowawcy kładą nacisk na rozwijanie zdolności interpersonalnych i społecznych dzieci. Dbają również o uwrażliwienie na tolerancję dla odmienności, wartości narodowe i europejskie oraz ekologię.